1. วันที่ 9 เมษายน 2561 ขอเชิญคัดเลือกตัวนักกีฬาประเภท 15 คน ทีมชาติ
2. วันที่ 11 เมษายน 2561 ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ
3. วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ขอเชิญนักกีฬารักบี้ฟุตบอลเข้าคัดเลือกตัวเพื่อเป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย
4. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประกาศ ยกเลิกค่าสมัครประเภทเยาวชนและประเภทโรงเรียน แข่งขันรักบี้ฟุตบอลประเภท ๑๕ คน และ ประเภท ๗ คน ประจำปี ๒๕๖๑
5. วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล ๑๕ คน ประเภทโรงเรียนชาย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๑
6. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ประกาศ รายชื่อนักกีฬารักบี้ฟุตบอลที่ผ่านการคัดเลือกตัว เยาวชนอายุไม่เกิน 20 ปี ทีมชาติไทย ประเภท 7 คน ชายและหญิง รอบแรก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ Asia Rugby U20 Sevens & Asia Rugby Women’s U20 Sevens 2018 ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2561 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

  1. ขอเชิญสมัครแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 15 คน ประเภทเยาวชน และประเภทโรงเรียน ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
  2. โปรแกรมการแข่งขัน 7 คน ชิงชนะเลิศภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม (ฉบับแก้ไข) ดาวน์โหลด
  3. รายชื่อนักกีฬามีสิทธิ์ร่วมฝึกซ้อมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน รายการ Asian Rugby Under 17 (Youth Olympic Games Qualifier ) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2560 ณ ประเทศไต้หวัน ดาวน์โหลด
  4. สรุปทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน รักบี้ฟุตบอล 7 คน ภูมิภาค ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม 2560 ดาวน์โหลด