สรุปผลการแข่งขัน
วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560

ทีมชาย

ชิงเหรียญทองแดง (อันดับ 3) รักบี้ 7 คน ทีมชาย ทีมชาติไทย ชนะ ทีมฟิลิปปินส์ ด้วยคะแนน 26:7 จุด

ทีมหญิง
ชิงเหรียญทอง รักบี้ 7 คน ทีมหญิง ทีมชาติไทย ชนะ ทีมสิงค์โปร ด้วยคะแนน 17:10 จุด

สรุปรวมรักบี้ 7 คน ทีมชาติไทย
1 เหรียญทอง, 1 เหรียญทองแดง