ขอเชิญนักกีฬารีกบี้ฟุตบอลชายเข้าร่วมคัดเลือกตัวนักกีฬารักบี้ 15 คน ชาย ทีมชาติไทย รายการ ARC Div 2 จะทำการคัดเลือกตัวในวันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ สนามโรงเรียนนายเรืออกาศนวมินทกษัตริยาธิราช กรุงเทพมหานคร

TRU is calling all players to be there for the selection of national players for the Asia Rugby Championship Division 2 which will be held on April 18th, 2018 at 1600pm at Navaminda Kasatriyadhiraj Royal Thai Air Force Academy, Bangkok.