10 ก.ค.  61

เวลา 14.30: กองทัพบก พบ สนง.ตำรวจแห่งชาติ

เวลา 14.30: กองทัพเรือ พบ กองทัพอากาศ


12 ก.ค.  61

เวลา 14.30: กองทัพอากาศ พบ สนง.ตำรวจแห่งชาติ

เวลา 14.30 กองทัพบก พบ กองทัพเรือ


14 ก.ค.  61

เวลา 14.30: กองทัพบก พบ กองทัพอากาศ

เวลา 14.30: กองทัพเรือ พบ สนง.ตำรวจแห่งชาติ